organigrama

Asambleja e aksionerëve është e përbërë nga:
Bashkia Tiranë me 82,50 % të totalit të aksioneve
Bashkia Kamëz me 14,60 % të totalit të aksioneve
Bashkia Vorë me 2,90 % të totalit të aksioneve

Këshilli Mbikqyrës është i përbërë nga:
Taulant Tusha – Kryetar
Itena Ndroqi- Zv.kryetare
Keti Luarasi- anëtare
Iv Rokaj-anëtar
Lulzim Braha- anëtar
Sokol ndreu-anëtar

Administrator: Redi Molla