Ndërhyrje abuzive në tubat kryesorë të furnizimit me ujë, UKT asnjë tolerim

Ndërhyrje të rënda abuzive në tubat kryesorë dhe ata të shpërndarjes janë verifikuar në Linzë, tek ish-gurorja në Dajt nga Drejtoria Rajonale dhe grupet Task Forcë të UKT-së.  Pas punës në terren u konstatuan  ndërhyrje të paligjshme në linjat e shpërndarjes të furnizimit me ujë nga persona të paautorizuar.

Këto ndërhyrje me përmasa të konsiderueshme mendohet se janë bërë nga furnizuesit me ujë të boteve, të cilët vinin në këtë zonë. Grupet në terren të UKT-së kanë marrë masa të menjëhershme për të ndërprerë këto lidhje abuzive, të cilat shkaktonin  humbje të mëdha në rrjet.

Veç këtij aksioni, grupet në terren të UKT-së po vijojnë verifikime të tjera në zonë, ku shumë raste janë raportuar nga banorë të ndryshëm.

Në zonën e Dajtit, por edhe në ish-komunat e tjera po punohet intensivisht për të formalizuar shërbimin, për ndërgjegjësimin e qytetarëve mbi rëndësinë e pagesës të ujit, por sidomos mbi sensibilizimin e banorëve për të raportuar dhe për të mos kryer lidhje të paligjshme në linjat e furnizimit me ujë të pijshëm.

UKT sh.a është e vendosur në luftën e saj kundër çdo lloj abuzimi që bëhet në rrjetin e shpërndarjes, duke krijuar për pasojë humbje si dhe pakësim të ujit në tubacionet e ujësjellësit.

dajt ukt

Borxhi për ujin e pijshëm, skemë e re shlyerjes së debisë për biznesin e vogël

Ujësjellës Kanalizime Tiranë me qëllim lehtësimin e pagesës për konsumatorin debitor, biznes i vogël/privat, lajmëron se ka hyrë në fuqi akt-marrëveshja e re për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura.

Aktmarrëveshja e re për biznesin e vogël, vjen pas asaj për konsumatorin familjar dhe politikave të UKT-së për lehtësimin e skemës për shlyerjen e borxhit të akumuluar ndër vite dhe nxitjen e konsumatorit debitor për të shlyer çdo detyrim të prapambetur për shërbimin e marrë nga UKT.

Në bazë të kësaj aktmarrëveshjeje kanë ndryshuar këstet mujore të pagesave të detyrimeve që rrjedhin nga kontrata për furnizmin me ujë të vendosura në Aktmarrëveshjen “Për pagesën e detyrimeve me këste për kategorinë e konsumatorëve, “Privat, Biznes i vogël”.

Çdo konsumator debitor, biznes i vogël/ privat me hyrjen në fuqi të kësaj aktmarrëveshje do të paguajë 7000 ( shtatëmijë) lekë në muaj plus vlerën e faturës mujore.

Ndërkohë që me aktmarrëveshjen e vjetër konsumatori biznes  i vogël/ privat  duhet të paguante 20 për qind të totalit të debisë në momentin e lidhjes së aktmarrëveshjes me UKT sh.a  dhe 10 përqind të debisë së mbetur plus faturën e përmuajshme të ujit.

Ky vendim i ri lehtëson mënyrën e shlyerjes së debisë për këtë kategori të biznesit e njëkohësisht synon të nxitë konsumatorin biznes i vogël/ privat që të lidhë sa më shpejt aktmarrëveshjen e re.

Për lidhjen e kësaj aktmarrëveshje konsumatori i kategorisë “Privat” duhet të paraqesë kopje të NIPT dhe Ekstratin e lëshuar nga QKR, që të vërtetojë se kategorizohet si Biznes i Vogël.  Këto dokumenta dhe letërnnjoftimi i konsumatorit i bashkëlidhen Akt-Marrëveshjes.

Bashkia e Tiranës dhe UKT nisin punimet për rrjetin e ri të ujësjellësit dhe asfaltimin e Rr: “Vllazën Huta”

Banorët e bllokut të pallateve në rrugën “Vllazën Huta”, pranë Ministrisë së Jashtme, shumë shpejt do të kenë jo vetëm një rrjet modern ujësjellësi, por edhe një rrugë të re. Bashkia e Tiranë dhe Ujësjellës-Kanalizime Tiranë kanë nisur punën për shtrimin e rrjetit të ri të ujësjellësit në këtë lagje, si dhe kryerjen e punimeve që do të vijojnë me asfaltimin e rrugës dhe pajisjen e saj me sinjalistikën e nevojshme. Punimet u inspektuan nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili pasi u njoh me ecurinë e deritanishme të investimit, theksoi se ky është një standard i ri punëve publike në Tiranë, në koordinim të plotë mes institucioneve.

“Ky investim vjen si risi në Bashkinë e Tiranës. Historia që kemi pasur deri më sot, ku një institucion shtronte rrugën, kurse tjetri e hapte për të vendosur tubacione, mbaron një herë e mirë sot. Do të thotë se nga tani e tutje, aty ku Bashkia e Tiranës punon për të rregulluar rrugën, fillimisht futet ujësjellësi për të riparuar kanalizimet dhe për të vendosur rrjetin e ri”, u shpreh kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Më tej, ai theksoi se ashtu siç është bërë praktikë tashmë edhe në lagje të tjera të Tiranës, ky investim vjen në formën e një shpërblimi për banorët zonës për korrektesën dhe gatishmërinë e treguar në vazhdimësi në pagimin e taksave dhe detyrimeve të tjera ndaj bashkisë.

“Kjo është një ndër zonat që paguan në mënyrë korrekte faturat e ujit dhe dua t’u bëj thirrje gjithë qytetarëve se sa më korrektë janë, aq më shumë na mundësojnë që t’ua kthejmë këtë me investime”, tha Veliaj. Gjithashtu, ai deklaroi se punimet që po kryhen në këtë zonë janë pjesë e një aksioni të madh që po zhvillohet nga UKT në zona të ndryshme të Tiranës, duke synuar zëvendësimin e rrjetit të shpërndarjes së ujit dhe shtimin e depove të ujit në zonat periferike të Tiranës.

“Kemi punuar shumë në Bathore, në Laknas, kurse në Sharrë jemi shumë afër përfundimit. Po ashtu, rrjeti i ujësjellësit në Yzberisht, i cili furnizon një pjesë të madhe të Tiranës, ka ecur me ritme shumë të kënaqshme”, shtoi kryebashkiaku Veliaj. Ai garantoi edhe një herë se besimin që qytetarët i dhanë kësaj administrate rreth një vit më parë, po përkthehet me punë në të mirë të qytetit. “Dua t’u kujtoj gjithë qytetarëve se po mbushet rreth një vit nga 21 qershori kur u votua për të punuar në Tiranë. Pavarësisht pengesave, stërkëmbshave, sabotimeve, i garantoj gjithë qytetarët që jam i fokusuar që vota që dhanë në datën 21 qershor të përkthehet me punë, punë, punë”, përfundoi Veliaj.

Ndërkohë, drejtori i UKT-së, Redi Molla theksoi se falë këtij investimi do të përfitojnë afro 200 familje, të cilat deri tani vuanin jo vetëm nga mungesa e ujit, por edhe nga problemet me pastërtinë e ujit që vinte nga rrjeti. Në kuadër të investimeve të nisura në të gjithë qytetin e Tiranën për përmirësimin e shërbimit të ofruar, UKT sh.a ka filluar punën për ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Vllazën Huta”, pranë Ministrisë së Jashtme. Ky investim i jep zgjidhje problemit të furnizimit me ujë të pijshëm për banorët e kësaj rruge, por njëkohësisht eleminon humbjet e shkaktuara në rrjet nga amortizimi dhe lidhjet e paligjshme. Bashkë me këtë rrjet do të ndërtohet edhe një pusetë komandimi, e cila do të manovrojë gjithë rrjetin në këtë segment rruge.

vllazen huta foto

5000 matësa uji për Kasharin dhe Dajtin, nis fushata e UKT-së

Ujësjellës-Kanalizime Tiranë ka nisur nga dita e hënë fushatën për pajisjen me matësa uji për banorët e njësive administrative në Dajt dhe Kashar.

Kjo fushatë për formalizimin e  shërbimit, e cila synon t’i japë fund informalitetit, vjen pas aksionit të ndërmarrë në këto njësi për ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme të furnizimit me ujë.

Paralelisht me vendosjen e matësave të rinj, nga UKT do të bëhet edhe kolaudimi i matësave ekzistues, pasi në rast të defekteve ata nuk lexojnë sasinë e ujit që konsumohet.

Në këtë fazë është parashikuar që të vendosen 5000 matësa të rinj, veç kolaudimit të atyre ekzistues.

Qytetarët e këtyre njësive ftohen t’i bashkohen fushatës dhe të vendosin matësat e tyre të ujit, pasi vetëm në këtë mënyrë ata do të paguajnë aq ujë sa konsumojnë.

Nga aksioni për ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme në këto zona, u konstatua se uji i i pijshëm shpërdorohej, duke u përdorur në aktivitete të tjera si vaditje, lavazhe etj.

Ndaj UKT fton qytetarët t’i bashkohen kësaj fushate për të vendosur matësa të rinj dhe për të lidhur kontratën e  tyre.

Me Reformën e re Territoriale, UKT tashmë ka marrë gjithë shërbimet e ish-komunave dhe po punohet intensivisht për nxjerrjen e  tyre nga informaliteti si dhe për sensibilizimin qytetar për të mos shpërdoruar ujin pa kriter.

Të gjithë banorët e njësive në Dajt dhe Kashar duhet të drejtohen në njësitë përkatëse të UKT-së për të lidhur kontratën dhe për të vendosur matësat e rinj.

mastesa

Riparohet brenda natës defekti në Selitë

Pas denoncimit të bërë publik nga banorët e rrugës “Mentor Xhemali” në Selitë, UKT sha ka çuar menjëherë në terren skuadrat e saj të punëtorëve.
Nga konstatimet në vend u verifikua se nga dëmtimi i tubacioneve, uji i pijshëm derdhej në rrugë duke shkaktuar probleme jo vetëm në furnizimin me ujë të pijshëm, por duke përmbytur edhe rrugën.
Pavarësisht kushteve jo të favorshme dhe errësirës, puntorët e UKT-së kanë bërë të mundur riparimin brenda orëve të natës të këtij defekti.
UKT sha fton qytetarët që të bashkëpunojnë për çdo rast ku ka një problem dhe në të njëjtën kohë të kontribuojnë duke mos hedhur mbeturina plastike në tubat e shkarkimit apo edhe rrugë, të cilat shpesh janë shkaku kryesor i bllokimit të pusetave në raste reshjesh.

selita

FOTO/ Aksion për zhbllokimin e kolektorëve

Skuadrat e puntorëve të UKT-së kanë nisur aksionin për pastrimin dhe zhbllokimin e kolektorëve të ujërave të zeza në disa zona të raportuara si problematike në Tiranë

Këto foto të bëra gjatë punës në Selitë, tek xhamia tregojnë se çfarë është hedhur në tubat e shkarkimit nga banorët e Tiranës.

Mbeturina  si rroba, qese plastike madje dhe shishe uji janë gjendur në kolektorë. Mbeturina të tilla, të  hedhura pa kujdes nga qytetarët janë një nga arsyet kryesore të bllokimit të kolektorëve në rastet e reshjeve të dendura të shiut, të cilat disa herë kanë shkaktuar përmbytje në rrugët e qytetit.

Le të ndihmojmë të gjithë në eleminimin dhe pakësimin e problemeve me ndotjen e papastëritë në qytetin tonë. Kushton shumë pak. Mjafton të hedhim çdo gjë në koshin e duhur!

aksioon 3

aksion 1

Aksioni i UKT-së për lidhjet e paligjshme. Përfundon Kodër-Linzë, nis Kashari!

Në njësinë administrative Dajt, sipas një azhornimi të bërë nga UKT, rezultojnë shumë lidhje të paligjshme.

Denoncimi, mbi situatën, fillimisht erdhi nga banorët e zonës të cilët janë ankuar për mungesën e ujit të pijshëm. Pas denoncimit u verifikua se bëhej fjalë për lidhje të paligjshme, nëpërmjet ndërhyrjeve abuzive  në tubin kryesor që furnizon qytetin e Tiranës dhe tek tubat që furnizojnë depot kryesore të Dajtit.

Si rezultat i këtyre evidentimeve të bëra nga stafi i UKT, Drejtoria Rajonale dhe grupi i Task Force,  është bërë një plan pune për të ndërhyrë në të gjitha pikat ku janë bërë këto lidhje të paligjshme.

Ky plan masash i ndërmarrë nga UKT, ka për qëllim përmirësimin e furnizmit me ujë të pijshëm në zonën e Dajtit, sidomos në zonën Qesarak , pasi për shkak të lidhjeve të paligjshme nuk bëhet i mundur furnizimi me ujë, duke qenë se banorët e përdorin ujin e marrë për vaditje.

Ndërhyrja e parë ka filluar në zonën e Kodër Linzës, ku aktualisht janë bërë 12 prerje të paligjshme në linjën që furnizon depon e LAZARETIT.

E njëjta punë do të vazhdojë në të gjitha njësitë administrative ku ka ndërhyrje të paligjshme në rrjet. Pas aksionit në zonën e Dajtit, UKT do të vijojë me evidentimin e problemeve në Kashar.

lidhej te paligjsdhme

 

Përfundon riparimi i tubit të dëmtuar nga rrëshqitjet e dheut

Përfundon me sukses riparimi i defektit të rëndë, i ndodhur tre ditë më parë si pasojë e rrëshqitjes së dherave përgjatë tubit kryesor që furnizon me ujë zonën e Tiranës së Re, Komunën e Parisit, Qesarakë, Shkozë, Sauk, Sanatorium dhe Qytet Studentin.
Puntorët dhe stafi i UKT-së kanë punuar gjatë gjithë kohës, për të riparuar në kohë tubin e dëmtuar, punë e cila vështirësohej për shkak të terrenit të vështirë.
Gjatë kësaj kohe UKT ka bërë maksimumin që gjatë riparimit të defektit, të gjitha zonat e prekura të mos vuanin mungesën e ujit të pijshëm për orë të gjata, duke vënë në punë linja alternative për furnizimin me ujë.
Nga dita e sotme rifillon furnizmi normal me ujë të pijshëm.
Falenderojmë gjithë qytetarët për mirëkuptimin dhe durimin gjatë këtyre ditëve!

defekt

Rrëshqitje dheu, kufizim i furnizimit me ujë në disa zona të Tiranës

UKT njofton se për shkak të reshjeve të dendura të shiut, gjatë natës ka ndodhur një rrëshqitje masive dheu përgjatë tubit kryesor që furnizon zonën e Tiranës së Re, Komunës së Parisit, Qesarakë, Shkozë, Sauk, Sanatorium dhe Qyteti Studenti. Rrëshqitja e dheut ka shkaktuar dëmtime serioze në këtë tub.

Për këtë arsye këto zona të Tiranës do të kenë kufizime të furnizimit me ujë.

UKT po punon intensivisht për zgjidhjen e situatës, duke angazhuar të gjitha forcat në terrenin e vështirë të zonës.

 

Falenderojmë të gjithë qytetarët e Tiranës për mirëkuptimin!

foto ukt jpg

Debitorët me faturat e ujit-Familjarët paguajnë vetëm 2 mijë lekë në muaj

Të gjithë konsumatorët familjarë që janë debitorë ndaj UKT-së, tani kanë mundësi të shlyejnë detyrimet e prapambetura duke paguar një tarifë fikse mbi faturën mujore të ujit të pijshëm. Për t’i ardhur në ndihmë familjeve debitore dhe për të lehtësuar barrën e pagesave të pakryera për faturën e ujit të pijshëm, UKT lajmëron se ka hyrë në fuqi akt-marrëveshja e re me konsumatorin.

Në bazë të kësaj akt-marrëveshje tani çdo konsumator familjar, i cili për arsye të ndryshme apo pamundësi financiare ka akumuluar detyrime të pashlyera për periudha kohore të gjata, do të paguajë çdo muaj 2 mijë lekë të reja plus vlerën e faturës së përmuajshme. Nëpërmjet kësaj marrëveshje të re të gjithë konsumatorëve familjarë debitor u ofrohet një skemë, e cila synon të jetë e përballueshme për cilindo që ka borxhe të papaguara ndaj UKT-së.

Me akt-marrëveshjen e vjetër, konsumatori duhet ta kryente pagesën me këste mujore, ku kësti i parë përbënte 20% të vlerës së detyrimit, plus faturën koherente mujore. Ndërsa këstet e tjera vijonin të përshkallëzuara, me 10% të vlerës së detyrimit të mbetur, duke i shtuar faturën e muajit.

Ky vendim synon të lehtësojë mënyrën e pagesës për konsumatorët familjarët debitor me UKT-ën dhe të nxitë gjithë konsumatorët që të shlyejnë gjithe detyrimet e parapambetura ndaj UKT sh.a .

Ndërpreje e ujit të pijshëm në Kombinat

Ujësjellës Kanalizime Tiranë njofton qytetarët, se në zonën e Kombinatit ditën e sotme, e premte, 15 prill do të ketë kufizim të furnizimit me ujë të pijshëm deri në orën 18:00.

Kjo ndërprerje vjen si pasojë e punimeve që po kryhen aktualisht në rrjetin e ujësjellësit pranë Mbikalimit të Unazës së Re.

Faleminderit për mirëkuptimin!