Në njësinë administrative Dajt, sipas një azhornimi të bërë nga UKT, rezultojnë shumë lidhje të paligjshme.

Denoncimi, mbi situatën, fillimisht erdhi nga banorët e zonës të cilët janë ankuar për mungesën e ujit të pijshëm. Pas denoncimit u verifikua se bëhej fjalë për lidhje të paligjshme, nëpërmjet ndërhyrjeve abuzive  në tubin kryesor që furnizon qytetin e Tiranës dhe tek tubat që furnizojnë depot kryesore të Dajtit.

Si rezultat i këtyre evidentimeve të bëra nga stafi i UKT, Drejtoria Rajonale dhe grupi i Task Force,  është bërë një plan pune për të ndërhyrë në të gjitha pikat ku janë bërë këto lidhje të paligjshme.

Ky plan masash i ndërmarrë nga UKT, ka për qëllim përmirësimin e furnizmit me ujë të pijshëm në zonën e Dajtit, sidomos në zonën Qesarak , pasi për shkak të lidhjeve të paligjshme nuk bëhet i mundur furnizimi me ujë, duke qenë se banorët e përdorin ujin e marrë për vaditje.

Ndërhyrja e parë ka filluar në zonën e Kodër Linzës, ku aktualisht janë bërë 12 prerje të paligjshme në linjën që furnizon depon e LAZARETIT.

E njëjta punë do të vazhdojë në të gjitha njësitë administrative ku ka ndërhyrje të paligjshme në rrjet. Pas aksionit në zonën e Dajtit, UKT do të vijojë me evidentimin e problemeve në Kashar.

lidhej te paligjsdhme