Ujësjellës Kanalizime Tiranë

Misioni

  • Misioni dhe sfida e UKT është të ofroj furnizim me ujë të qëndrueshëm, të sigurt dhe të pandërprerë, për të gjithë klientët ekzistues dhe të rinj në zonën e re të shërbimi të Bashkisë Tiranë në përputhje me legjislacionin në fuqi.
  • Të sigurojmë grumbullimin, trajtimin dhe largimin cilësor të ujërave të ndotura për të mbrojtur shëndetin publik dhe në përputhje me rregulloret kombëtare për mjedisin.
  • Të sigurojmë një mjedis të sigurt, të përshtatshëm dhe të mirë ku nxitet komunikimi, bashkëpunimi, trajnimi dhe kompensimi për arritjet individuale të stafit.
  • Të përmirësojmë vazhdimisht performancën për të siguruar qëndrueshmëri financiare dhe për të qenë në gjendje të mbulojmë nevojat për investime të reja dhe rinovime të aseteve në kohën e duhur.

Adresa

Rruga "Konferenca e Pezës"

Telefon

Ujësjellës Kanalizime Tiranë © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Na ndiqni:

Ujësjellës Kanalizime Tiranë © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Na ndiqni: