Ujësjellës Kanalizime Tiranë

Kujdesi ndaj Klientit

Lutemi të telefononi në numrin tonë të gjelbër pa pagesë: 08004488 ose të kontaktoni në emailin: info@ukt.al/ kujdesindajklientit@ukt.al

 

 1. Ankesë për mbifaturim;
 2. Ankesë për faturim te parregullt 
 3. Kërkesë për kolaudim matësi;
 4. Kërkesë për matës të ri;
 5. Kërkesë për vërtetim debie;
 6. Kërkesë për rishikim faturimi;
 7. Kërkesë për ndryshim kategorie;
 8. Kërkesë për Anullim fature;
 9. Kërkesë për Faturim me matje;
 10. Kërkesë për sistemimim kryqëzimi të ujëmatësave;
 11. Kërkesë për vendosje matësi;
 12. Kërkesë për zëvendësim matësi;
 13. Kërkesë për vulosje matësi;
 14. Kërkesë për spostim ujëmatësi;
 15. Kërkesë për ndryshim frymësh;
 16. Informacion për detyrimet;
 17. Ankesë për mos dërgim fature;
 18. Ankesë për faturim aforfe;
 19. Ankesë për mungesë furnizimi me ujë;
 20. Ankesë  për bllokim të KUN;
 21. Ankesë për ndotje uji.
 22. Ankesë për shpërdorim uji;

Adresa

Rruga "Konferenca e Pezës"

Telefon

Ujësjellës Kanalizime Tiranë © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Na ndiqni:

Ujësjellës Kanalizime Tiranë © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Na ndiqni: