Ujësjellës Kanalizime Tiranë

Kanalizime

Misioni i Departamentit Operacional është: “Departamenti Operacional është përgjegjës për zbatimin e strategjive, politikave dhe planeve dhe veprimtarisë në fushën e mirëmbajtjes dhe realizimit të investimeve në rrjetin e ujësjellës-kanalizimeve në të gjithë territorin e zonës së shërbimit të Ujësjellës Kanalizime Tiranë, si dhe për drejtoritë e sektorët në varësi”.

Harta e kanalizimeve

Adresa

Rruga "Konferenca e Pezës"

Telefon

Ujësjellës Kanalizime Tiranë © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Na ndiqni:

Ujësjellës Kanalizime Tiranë © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Na ndiqni: